DOWN ON ONE KNEE
(Barvy)

Předmět: tělesná výchova
Mezipředmětové vazby: prvouka, výtvarná výchova, anglický jazyk
Slovní zásoba: colours
Časový nárok: 10 minut

  • Posadíme děti do kruhu. Pokud to není možné, mohou zůstat sedět v lavicích.
  • Klademe dětem jednoduché otázky nebo zadáváme instrukce: „Please name some colours.“
  • Děti jedno po druhém vyjmenovávají barvy. Stane-li se, že dítě neví nebo řekne slovo z jiné lexikální skupiny (např. řekne: „car“), požádáme ho, aby si klekl na jedno koleno: „Go down on one knee.“
  • Pokud v příštím kole, žák opět nedokáže odpovědět, klekne si na druhé koleno: „Go down on two knees.“
  • Pak se musí opřít o jeden loket: „Go down on one elbow“, o druhý loket: „Go down on both elbows.“
  • Hra končí v momentě, kdy dítě klečí na obou kolenou, opírá se o oba lokty a o bradu: „Go on to your chin.“

Classroom language:

Please name some colours. Prosím, vyjmenujte některá divoká zvířata.
Go down on one knee. Klekni si na jedno koleno.
Go down on two knees. Klekni se na dvě kolena.
Go down on one elbow. Opři se o jeden loket.
Go down on both elbows. Opři se o oba lokty.
Go on to your chin. Opři se o bradu.

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Barvy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close