HOW DO YOU GET TO…?
(Dopravní prostředky)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: by bus, by bike, by car, by plane, on roller skates, by train, by spaceship, on foot
Jazykové struktury: How can you get to…?
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: pracovní list, pastelka

  • Rozdáme dětem kopie pracovního listu.
  • Postupně čteme dětem otázky a ony zabarví ten dopravní prostředek, který použijí, aby se dostaly do daného místa „Colour the right means of transport.“ (mohou zabarvit i více obrázků)
  • Pak klademe stejné otázky znovu a vyzveme děti, aby odpověděly buď celou větou („I get to school by bus.“), nebo jen krátce („By bus.“)

Classroom language:

Učitel/ka:

Colour the right means of transport. Zabarvi správný dopravní prostředek.
How do you get to… school? Jak se dostaneš do školy?
your grandma’s? k babičce?
the supermarket? do supermarketu?
the mountains? na hory?
the moon? na měsíc?
the sea? k moři?
to America? do Ameriky?

Žáci:

I get to school/my grandma’s/the supermarket/the mountains/the moon/the sea/to America... Do školy/k babičce/do supermarketu/do hor/k moři/do Ameriky/ se dostanu...
on foot pěšky
by car autem
by bus autobusem
by train vlakem
by plane letadlem
by ship lodí
by spaceship kosmickou lodí
by bicycle na kole
on roller skates na kolečkových bruslích

Návrat do:
Dopravní prostředky


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close