NOISES IN THE TOWN
(Dopravní prostředky)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: car, lorry, police car, ambulance, plane, helicopter, train apod.
Jazykové struktury: What is it? – It’s a/an…
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: obrázkové karty, zvuky různých dopravních prostředků

  • Řekneme dětem, že uslyší zvuky různých dopravních prostředků „You are going to hear noises of a train, an ambulance, a bus etc.“
  • Děti mají za úkol přiřadit zvuk k správnému dopravnímu prostředku.
  • Mezi jednotlivými zvuky děláme pauzu a ptáme se „What is it?“ a děti odpovídají „It’s a/an …“ Dopravní prostředek ukážeme dětem i na obrázku a slovo sborově zopakujeme.

Classroom language:

You are going to hear noises of a train, an ambulance, a bus etc. Uslyšíte zvuky vlaku, sanitky, autobusu atd.
Listen carefully. Pozorně poslouchejte.
What is it? Co je to?

Doplňková aktivita:

V hodině výtvarné výchovy mohou děti nakreslit svůj oblíbený dopravní prostředek (favourite mean of transport).

Připojený zvukový záznam


Návrat do:
Dopravní prostředky


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close