PLAYGROUND BUILDER
(Dopravní prostředky)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova
Slovní zásoba: see-saw, climbing frame, slide, swimming pool, bench, swing; numbers 1-6
Jazykové struktury: How many (slides) are there? – There are (2 slides)/How many (slides) have you got? – I’ve got…
Časový nárok: 30 minut
Pomůcky: pracovní list, pastelky, hrací kostka

 • Všem dětem rozdáme pracovní list, na kterém jsou dva úkoly.
 • První úkol je jednoduchý a časově nenáročný – děti zaškrtnou to, co mohou vidět na hřišti „What can you see in a playground? Tick the pictures.“
 • Zaškrtnuté obrázky pojmenujeme.
 • Druhý úkol je kreativní - na tabuli napíšeme číslice 1 – 6 reprezentující jednotlivé plochy hrací kostky „We are going to build a playground.“
 • Vedle každé číslice jednoduše nakreslíme vybavení hřiště, které potom použijeme pro vytvoření vlastního hřiště, např.
  • 1 slide
  • 2 swimming pool
  • 3 climbing frame
  • 4 swing
  • 5 see-saw
  • 6 bench
 • Děti se střídají v hodu kostkou „Roll the dice“ a podle padlého čísla zjistí, kterou atrakci nakreslí do svého plánku, tj. pokud jim padne 5, nakreslí kolotoč; pokud znovu padne 5, nakreslí další kolotoč, takže nám vznikne hřiště s různým počtem různých atrakcí „If you get 5, draw a roundabout.“
 • Jakmile máme na hřišti alespoň jednu z každé atrakce, aktivita skončí „When you have got everything in your playground, stop.“
 • Chceme-li aktivitu rozšířit, necháme děti hřiště vybarvit a popsat, jak vypadá (kolik mají houpaček, kolotočů, pískovišť atd.) „Colour the playground and say what you have got there.“

Classroom language:

Učitel/ka:

What can you see in a playground? Co můžeme vidět na hřišti?
Tick the pictures. Zaškrtněte obrázky.
We are going to build a playground. Postavíme si hřiště.
Roll the dice. Hoďte kostkou.
If you get 5, draw a roundabout. Pokud vám padne 5, nakreslete kolotoč.
When you have got everything in your playground, stop. Když máte na svém hřišti už všechno, ukončete hru.
Colour the playground and say what you have got there. Vybarvěte hřiště a řekněte, co tam máte.
How many (slides) are there in your playground? Kolik je na tvém hřišti klouzaček?

Žáci:

(I’ve got) two slides, one swimming pool… Mám dvě klouzačky, jeden bazén…
(There are) four slides, …in my playground. Na mém hřišti jsou čtyři klouzačky…

Návrat do:
Dopravní prostředky


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close