BIG OR SMALL?
(Dopravní prostředky)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, matematika
Slovní zásoba: boat, bus, car, helicopter, plane; big, small; numbers 1-5
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: pracovní list, tužka/pero

  • Rozdáme žákům pracovní list.
  • Ukážeme na obrázek v prvním řádku a ptáme se: „What is it?“ Děti volají: „(It’s) a (boat).“ Ptáme se dál: „Is it big or small?“
  • Požádáme žáky, aby malé lodě vybarvili červeně a velké žlutě: „Colour the small boat(s) red and the big one(s) yellow.“
  • Zeptáme se, kolik je v řádku velkých lodí a kolik malých: „How many big/small boats are there?“ Děti je spočítají a zapíší do rámečku.
  • Tímto způsobem pokračujeme u následujících obrázků. Pokud to jde dětem dobře, můžeme je nechat spočítat a zapsat samostatně (po řádcích).

Classroom language:

What is it? Co to je?
Colour the small boats red and the big ones yellow. Vybarvěte malé lodě červeně a velké žlutě.
Is it big or small? Je to velké nebo malé?
How many big/small (boats) are there? Kolik tam je velkých/malých lodí?
Count big (boats), please. Spočítejte velké (lodě).
Write down the number. Zapište číslo.

Rozšiřující aktivita:

Jako rozšíření této aktivity můžeme následně dětem diktovat, co mají zakreslit, např. „Draw two small cars. Draw one big bus“ atd.


Návrat do:
Dopravní prostředky


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close