PHYSICAL PREPOSITIONS
(Slovesa a předložky místa)

Předmět: tělesná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: on/behind/in front of the bench, on the left, on the right
Časový nárok: 5-10 minut

  • Doprostřed tělocvičny postavíme lavičky. Mezi jednotlivými lavičkami musí být dostatek prostoru pro volný pohyb. Jednu lavičku si připravíme i pro sebe, abychom mohli dětem ukázat, co mají dělat.
  • Děti rozdělíme do družstev. Každé družstvo si sedne k jedné lavičce: „Sit down on the floor. Here, please.“
  • Zvoláme: „Sit down on the bench.“ a rychle si sedneme na lavičku. Děti následně udělají totéž.
  • Tímto způsobem dáváme další instrukce (viz níže).

Classroom language:

Sit down on the floor. Here, please. Posaďte se na zem. Tady, prosím.
Sit down on the bench. Sedněte si na lavičku.
Stand on the bench. Stoupněte si na lavičku.
Stand on the left/on the right. Stoupněte si nalevo/napravo.
Sit down behind the bench. Sedněte si za lavičku.
Sit down in front of the bench. Sedněte si před lavičku.

Návrat do:
Slovesa a předložky místa


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close