MAGIC REMOTE CONTROL
(Slovesa a předložky místa)

Předmět: tělesná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, hudební výchova
Slovní zásoba: fly, hop, jump, run, swim, walk
Časový nárok: 5 minut
Pomůcky: dálkové ovládání

  • „Ovládáme“ děti „kouzelným“ dálkovým ovladačem tak, že na ně míříme skutečným televizním ovladačem (jako bychom chtěli zapnout televizi) a říkáme např.: „Jump.“
  • Zpíváme písničku (viz níže), melodii si zvolíme sami, a zároveň předvádíme význam slov z písničky.
  • Vtáhneme děti do hry: „Sing and move like me.“
  • V následujícím textu vyměníme sloveso jump za jiné sloveso pohybu, např. swim, run, fly, walk. Jednotlivé pohyby vždycky předvedeme a zazpíváme.

Classroom language:

Učitel/ka:

Sing and move like me. Zpívejte a pohybujte se jako já.

Učitel/ka a žáci:

Jump, jump, jumping
Hop, hop, hop
Ready, ready, ready
Now we stop.

Varianta:

Rozdělíme třídu (např. na dívky a chlapce) a řekneme skupinám, aby předváděly odlišná slovesa: „Boys, jump. Girls, swim.“ S každou skupinou zpíváme text jejich písně.


Návrat do:
Slovesa a předložky místa


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close