CRAZY TRAIN
(Slovesa a předložky místa)

Předmět: tělesná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: hop, jump, sit down, stand up, stop, turn left/right, faster, slower
Časový nárok: 10 minut

  • Děti si stoupnou za nás do řady. Každý drží toho, kdo stojí před ním kolem pasu; my stojíme na začátku řady: „Line up behind me, please.“
  • Pohybujeme se jako vlak, dáváme pokyny, kam a jakou rychlostí se má vlak pohybovat. Můžeme také přidat jiná slovesa, aby „crazy train“ dostál svému jménu. Můžeme například nechat všechny děti ve vlaku rychle skákat, když jim řekneme: „Let’s go faster and let’s jump.“

Classroom language:

Line up behind me, please. Postavte se za mě do řady.
Let’s make a train. Listen to me. Jsme vlak. Poslouchejte, co říkám.
Let’s go faster/slower. Jeďme rychleji/pomaleji.
Turn left/right. Zatočte doleva/doprava.
Let’s hop. Hopsejme.

Varianta:

Vybereme žáka, který bude řídit vlak. Žáci se střídají. Když si děti na aktivitu zvyknou, uděláme vlaků několik a umožníme dětem volně se pohybovat po tělocvičně nebo třídě.


Návrat do:
Slovesa a předložky místa


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close