CAN YOU…?
(Slovesa a předložky místa)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: drive a car, fly, play the guitar, ride a bike, ski, swim
Jazykové struktury: Yes, I can/No, I can’t; I don’t know.
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: 3 kartičky

  • Žáci stojí shromážděni uprostřed třídy. Učitel/ka rozmístí po třídě tři kartičky s názvy: YES. NO. I DON’T KNOW (k YES symbol ?, k NO x, I DON’T KNOW?)
  • Položíme první otázku, např. „Can you swim?“ *) Žáci se rozběhnou ke kartičce, která podle skutečnosti odpovídá jejich odpovědi. Pokud nevědí nebo nemohou na některou z otázek odpovědět („Can your sister swim?“ – a nemají sestru), postaví ke kartě I DON’T KNOW.**)
  • Jednotlivé skupinky obejdeme a znovu klademe tutéž otázku. Očekáváme odpověď „Yes, I can/No, I can’t/I don’t know.“ Otázku můžeme položit opakovaně, dokud všichni ve skupince neodpoví správně (pozor na změny v mluvnické osobě).
  • Pak položí otázku další a žáci běží ke kartičce, která je odpovědí na tuto otázku.

*) Je možné ptát se jen ve 2. osobě č.j., tak se vyhneme používání zájmen he/she a soustředíme se jen na procvičení 1. osoby č.j.
**) Nemůžeme vždy ověřit pravdivost odpovědí, ale jde především o jazykovou správnost, nikoli věcnou.

Classroom language:

Učitel/ka:

Run to your answer. Utíkej ke své odpovědi.
Can you (swim)? Umíte (plavat)?

Žáci:

Yes, I can/No, I can’t/I don’t know. Ano, umím./Ne, umím./Nevím.

Návrat do:
Slovesa a předložky místa


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close