FREE TIME ACTIVITIES
(Slovesa a předložky místa)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, tělesná výchova
Slovní zásoba: read a book, fly a kite, email friends, play with Lego, ride a bike, play football, play tennis, play chess
Jazykové struktury: I’m reading
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: pracovní list

  • Každý žák dostane kopii pracovního listu.
  • Požádáme žáky, aby rozstříhali obrázky na kartičky podle předtištěných čar: „Please cut the pictures. Follow the line.“
  • Učitel/ka čte jednu větu po druhé (jedna věta = jeden obrázek) a děti mezitím řadí nastříhané obrázky v pořadí, v jakém jsou popisovány: „Order the pictures as I’m reading.“
  • Potom čteme věty znovu. Tentokrát přečteme jednu větu, požádáme děti, aby ukázaly příslušný obrázek a sborově potom individuálně větu zopakovaly: „Show me the correct picture, please. Repeat the sentence.“

Classroom language:

Please cut the pictures. Follow the line. Prosím nastříhejte obrázky podle čar.
Order the pictures as I’m reading the sentences. Seřaďte obrázky podle toho, jak čtu.
Show me the correct picture, please. Ukažte mi správný obrázek, prosím.
Repeat the sentence. Zopakujte větu.

Varianta:

Učitel/ka říká věty a děti předvádějí význam.

Doplňková aktivita:

Děti vybarví jednotlivé obrázky podle instrukcí učitele/ky (můžeme tak zopakovat barvy v angličtině).


Návrat do:
Slovesa a předložky místa


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close