PNJ prostřednictvím příběhu
(Prezentace nového jazyka (Warm-up Activities))

Aktivity, které pro prezentaci nových slov, slovních spojení a větných struktur využívají příběh (story)

USING A STORY

  • Připravíme si krátký text náročností odpovídající znalostem dětí. Buď můžeme čerpat z učebnice, internetu, nebo vymyslíme vlastní.
  • Text by měl být tvořen z větší části slovy a frázemi, které děti znají (buď aktivně, nebo i pasivně). Slova, která jsou nová a chceme je děti naučit, v textu zvýrazníme a nakreslíme si k němu obrázek (např. nové slovo house – nakreslíme si na papír domeček). Je také možně nakreslit si nebo okopírovat z knihy jeden obrázek, který vystihuje obsah textu. Obrázek musí být dostatečně velký, aby ho dobře viděli všichni žáci.
  • Takto připraveni můžeme zahájit aktivitu s dětmi.
  • Zatímco čteme (pomalu a zřetelně, text dramatizujeme, abychom si udrželi pozornost dětí a napínali je), ukazujeme na obrázky, jak se objevují nová slova v textu, nebo používáme ten velký obraz a ukazujeme na jeho jednotlivé momenty a prvky.
  • Takto přečteme text několikrát a dáme vždy důraz na nové slovo.
  • Pak ukazujeme dětem jednotlivé obrázky a ptáme se: „What is it?“ Děti s naší pomocí odpovídají: „It’s a house.“

Návrat do:
Prezentace nového jazyka (Warm-up Activities)


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close