MIME WHAT HAPPENS
(Slovesa a předložky místa)

Předmět: tělesná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, dramatická výchova, čtení
Časový nárok: 5-10 minut

  • Vymyslíme si krátké vyprávění (6-7 vět) o tom, co buď děti mohou běžně zažít, nebo popíšeme nějakou napínavou situaci.
  • Požádáme děti, aby nás poslouchaly a předváděly, co jim vyprávíme. Nejdříve předvádíme společně s nimi.
  • Popisujeme tutéž situaci znovu a necháme už děti předvádět samotné.

Classroom language (příklad):

You’re going for a walk. It is raining and you are cold. Suddenly you see a good friend. You are very happy and you wave to her. Jdeš na procházku. Prší a je ti zima. Najednou uvidíš svého dobrého kamaráda/svou dobrou kamarádku. Jsi velmi šťastný/á a máváš na něho/ni.
One day you swim in the sea. There are big waves in the sea. Your mum calls you. You swim back to the beach. You play in the sand. You build a sand castle. Jdeš si zaplavat do moře. Jsou velké vlny. Tvoje maminka tě volá. Plaveš zpátky ke břehu. Hraješ si v písku. Stavíš hrad.

Návrat do:
Slovesa a předložky místa


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close