MY PENCIL CASE (DVD)
(Školní potřeby a vybavení třídy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: pen, pencil, pencil case, pencil sharpener, rubber, ruler, book, table, chair, door, window atd.
Jazykové struktury: What is it? - It’s a/an (podstatné jméno).
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: DVD přehrávač

  • Nejdříve přehrajeme celé video bez pauz.
  • Když podruhé přehráváme klip, DVD zastavíme vždy, když Steve přestane opakovat větu. Nato procvičujeme výslovnost s dětmi.
  • Na konci klipu Stevovi zamáváme a řekneme: „Bye-bye.“

Classroom language:

What is it? Co to je?
Say with Steve. Říkejte se Stevem.
It’s a/an… To je…
Let’s wave bye-bye to Steve. Rozlučme se se Stevem.

Doplňková aktivita:

Pokračujeme v procvičování slovní zásoby. Používáme skutečné předměty, které máme ve třídě k dispozici, např. děti ukáží obsah svého penálu.


Návrat do:
Školní potřeby a vybavení třídy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close