RUN & FETCH
(Školní potřeby a vybavení třídy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, tělesná výchova
Slovní zásoba: pen, pencil, pencil case, pencil sharpener, rubber, ruler, book, table, chair, door, window atd.
Jazykové struktury: What is it? - It’s a/an (podstatné jméno).
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: obrázkové karty nebo skutečné předměty

  • Rozdělíme děti do družstev. Každé družstvo si zvolí běžce.
  • Učitel/ka se postaví na opačný konec třídy.
  • Každé družstvo má svou sadu obrázků či předmětů.
  • Požádáme děti, aby nám podaly jeden z obrázků/předmětů: „Please give me a (pen).“
  • Žáci předmět či obrázek ve své sadě najdou a podají ho běžci, který s ním rychle utíká za učitelem/kou.
  • Nejrychlejší běžec získává pro své družstvo bod.
  • Pokračujeme, dokud se všichni nevystřídají.
  • Vyhrává tým s nejvíce body.

Poznámka:

Pokud děti hrají s reálnými předměty, je třeba dbát na jejich bezpečnost.

Classroom language:

Please give me a (pen). Prosím, podejte mi (pero).

Varianta:

Když žáci přinesou daný předmět či obrázek, požádáme je, aby ho pojmenovali: „What is it?“ – „It’s a/an …”. Když zástupce družstva odpoví správně, převezme pozici učitele a vybere další předmět, který mu mají běžci ze zbývajících družstev donést.


Návrat do:
Školní potřeby a vybavení třídy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close