State symbols
(Krajina)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti

Warm-up Activity

Rozvěsíme po třídě obrázky státních symbolů. Požádáme děti, aby chodily po třídě: „Walk around the classroom.“ Pokaždé když zvoláme „Touch the (flag)!“ musí se děti dotknout správného obrázku. Opakujeme dokud dostatečně neprocvičíme všechny státní symboly.

Core Activity

Rozdělíme děti do dvou družstev. Každé družstvo si zovlí svého běžce.
Na opačný koneč třídy umístíme pro každé družstvo jednu sadu rozstřihaného pracovního listu. List je rozstřihán na čtyři části přesně podle jednotlivých polí.
Běžec vždy přinese jeden díl skládačky: „Run and bring one piece of puzzle to your team.“
Úkolem družstev je co nejdříve správně složit obrázek státního znaku: „Put the picture together.“
Družstvo, které to dokáže jako první vítězí.
Společně si zkontrolujeme jak mají být jednotlivá pole umístěná.

Classroom language:

Walk around the classroom. Choďte po třídě.
Touch the (flag)! Dotkněte se (vlajky)!
Run and bring one piece of puzzle to your team. Běž a přines jeden kousek skádačky svému družstvu.
Put the picture together. Složte obrázek.

Extension Activity

Rozdáme dětem druhou část pracovního listu a požádáme je, aby pospojovaly body podle čísel. Zeptáme se dětí co je na obrázku: „What is it?“ Děti odpovídají česky a my je seznámíme s anglickým výrazem „flag“. Poté děti požádáme, aby vlajku správně vybarvily: „Colour the flag.“ Vybarvené vlajky si můžeme vystavit po třídě nebo z nich pomocí lepidla a špejlí vytvořit praporky.


Návrat do:
Krajina


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close