How many days?
(Čas a roční období)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk

Warm-up Activity

Zopakujeme si s dětmi názvy měsíců v roce. Po třídě umístíme barevné listy papíru s názvy jednotlivých měsíců. Pokaždé když zvoláme název nějakého měsíce, děti vyběhnou z lavic a postaví se ke správnému listu. Několikrát opakujeme.

Core Activity

Pomůcky: pracovní list, pastelky


Rozdáme žákům pracovní listy a seznámíme je s jejich úkolem.

Děti vybarvují puntíky u jednotlivých měsíců v závislosti na počtu dní, který měsíce mají. U každého měsíce dáme dětem instrukci, jakou barvu mají k vybarvování použít. Barvy se mohou opakovat: „Take a (red) pencil and colour the dots.“

Na závěr společně zkontrolujeme: „How many days are in January?“

Classroom language:

Take a (red) pencil and colour the dots. Vezmi si (červenou) pastelku a vybarvi puntíky.
How many days are in January? Kolik dní je v lednu?

Extension Activity

Rozdělíme děti do dvou skupin, které spolu budou soutěžit. Každé skupině rozdáme lístečky s názvy měsíců (pro snazší orientaci mohou být lístečky barevně odlišené).

Pokaždé když zvoláme nějaké slovo, např. „Christmas“, nebo větu: „When does the school start?“ děti se musí ve skupinách rozhodnout, kde kterému měsíci se dané slovo váže a zvednout nad hlavu správný lísteček s názvem měsíce. Skupinka, která bude rychlejší a odpoví správně, získává bod.


Návrat do:
Čas a roční období


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close