Home designers
(Doma)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, pracovní činnosti

Warm-up Activity

Zopakujeme si slovní zásobu pomocí hry Run and Draw.

Core Activity

Pomůcky: papír formátu A4, nůžky, lepidlo, pastelky, pracovní list

Rozdělte děti do dvou skupin. Každé skupině dejte nůžky, lepidlo a čistý papír velikosti A4. Vysvětlete, že papír představuje prázdnou místnost v bytě: „This is an empty room.“

Z dětí se nyní stanou bytoví designéři a jejich úkolem je za použití obrázků z pracovního listu vytvořit pokoj podle vlastních představ. Obrázky mohou, ale nemusí využít všechny: „You are home designers now. Use the pictures and design the room. You don´t have to use all of them.“

Obrázky nábytku a předmětů v bytě střihají a nalepují na čistý papír: „Cut out and stick the pictures onto the paper.“

Na závěr si o obrázcích povídáme. Říkáme si názvy jednotlivých místností a popisujeme, co je v místnostech za vybavení a kde se nachází: „What room is it? A living room or bedroom? What furniture is in your room?“

Classroom language:

This is an empty room. Tohle je prázdný pokoj.
You are home designers now. Nyní jste bytovými designéry.
Use the pictures and design the room. Použijte obrázky a vybavte pokoj.
You don´t have to use all of them. Nemusíte použít všechny.
Cut out and stick the pictures onto the paper. Vystřihněte a nalepte obrázky na papír.
What room is it? A living room or bedroom? Jaký je to pokoj? Obývací pokoj nebo ložnice?
What furniture is in your room? Jaký nábytek je ve vašem pokoji?

Extension Activity

Varianta 1: Požádáme děti, aby na prázdný papír nakreslily, jak vypadá místnost, kterou mají doma nejraději.


Varianta 2: Pustíme dětem za odměnu klip This is my house - https://www.youtube.com/watch?v=sE2GEaQJrwc – při které si zopakujeme názvy místností v domě a předměty v domě.


Návrat do:
Doma


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close