SOUND PAIRS
(Doma)

Předmět: anglický jazyk
Mezipředmětové vazby: prvouka, matematika (souřadnice)
Slovní zásoba: vybavení pokoje (chair, table, bed, window, clock, bookcase, apod.)
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: tabule, křída, 2 sady obrázkových karet s cílovou slovní zásobou, patafix

 • Zopakujeme si s žáky cílovou slovní zásobu vybavení pokoje pomocí obrázkových karet a některého ze zábavných drilů.
 • Nakreslíme na tabuli tabulku 3x4, a nahoru nakreslíme střechu tak, abychom vytvořili dům. Zeptáme se žáků, co to je (What is it? It´s a house.). K řádkům napíšeme písmena a ke sloupcům čísla. Vyzveme žáky, aby říkali písmena a čísla s vámi (Say with me. A, B, C. One, two three, four.). Poté ukážeme na políčko a vysvětlíme, jaké má označení (Look, this is A1.). Vyzkoušíme, zda to žáci pochopili na dalších políčkách (Where is this card?). Zároveň do políček pomocí patafixu lepíme obrázkové karty obrázkem dolů (dle vámi připraveného schématu). Například:

          příklad vyplněné tabulky

   
 • Poté vysvětlíme žákům, že si zahrajeme zvukové pexeso (Let´s play sound pairs.“).
 • Rozdělíme třídu na dva týmy a vyzveme žáky jednoho týmu, aby označili dvě políčka. Řekneme jim, co se pod políčky skrývá, ale kartičky neotáčíme (Which cards?). Zdůrazníme, že žáci musí dobře poslouchat (Listen!).
 • V tomto bodě lze žákům poskytnout prázdnou tabulku na poznámky – viz ulehčující aktivity. (Make notes.)
 • Trváme na tom, aby v týmu označoval políčka pokaždé někdo jiný.
 • Pokud tým nalezne správnou dvojici, kartičky otočíme obrázkem nahoru a týmu připíšeme bod. (Let´s turn over the cards. One point for your team.)
 • Pokračujeme, dokud nejsou nalezeny všechny páry.
 • Soutěž vyhodnotíme a pogratulujeme vítězům. (How many pairs have you got?)
 • Nakonec všechny žáky pochválíme za dobře odvedenou práci. („Well done.“)

Classroom language:

What is it? Co je to?
It´s a house. Dům.
Say with me. A, B, C. One, two three, four. Říkejte se mnou. A,B,C. Jedna, dvě, tři, čtyři.
Look, this is A1. Podívejte, to je A1.
Where is this card? Kde je tato karta?
Let´s play sound pairs. Zahrajme si zvukové pexeso.
Which cards? Které karty?
Listen carefully! Pozorně poslouchejte!
Make notes. Dělejte si poznámky.
Let´s turn over the cards. Otočme karty.
One point for your team. Jeden bod pro váš tým.
How many pairs have you got? Kolik máte dvojic?
Well done. Dobrá práce.

Ulehčující aktivity:

- pakliže žáci ještě nikdy nehráli klasické pexeso, zahrajeme si s nimi tuto hru nejprve klasickým způsobem s otáčením obrázkových karet
- při zvukovém pexesu můžeme žákům poskytnout prázdnou tabulku, do které si budou moci dělat poznámky.

prazdna tabulka


Návrat do:
Doma


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close