WHERE'S THE MARBLE?
(Prezentace nového jazyka (Warm-up Activities))

Předmět: anglický jazyk
Mezipředmětové vazby: prvouka (cvičení udržení pozornosti, popis počasí)
Slovní zásoba: jakákoliv, např. počasí (It´s raining., It´s sunny., It´s windy., It´s foggy., It´s stormy., It´s cloudy., It´s snowing.)
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: obrázkové karty, stejné kelímky např. od jogurtu (6 - 7ks), kulička

  • Zopakujeme si s žáky cílovou slovní zásobu – např. počasí – pomocí obrázkových karet či mimického předvádění.
  • Vyskládáme na stůl před žáky (sedící v půlkruhu kolem) sedm kelímků a vyzveme žáky, aby s námi kelímky počítali („Count with me! One, two, three, four, five, six, seven.”).
  • Poté před každý kelímek položíme obrázkové karty obrázkem dolů. Vyvoláváme žáky, kteří po jednom obracejí karty a pojmenovávají počasí na nich vyobrazené („Come here. Turn over a card, what´s the weather like?”).
  • Poté umístíme kuličku pod jeden z kelímků a zeptáme se, kde je kulička a jaké je u ní počasí. („Where´s the marble? What´s the weather like?”)
  • Pak začneme kelímky mísit a přemisťovat. Úkolem žáků je pozorovat, jak se kulička schovaná pod kelímkem pohybuje a po následném vyzvání určit, u kterého počasí kulička je („Follow the marble. Where´s the marble? What´s the weather like?”).
  • Přemísťování a mísení kelímků můžeme postupně ztěžovat. („Now, more difficult!”)
  • Hádání můžeme též hrát jako soutěž dvou týmů.
  • Nakonec všechny žáky pochválíme za dobře odvedenou práci („Well done.“).

Classroom language:

Count with me! One, two, three, four, five, six, seven. Počítejte se mnou! Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm.
Come here. Pojď sem.
Turn over a card, what´s the weather like? Otoč kartu, jaké je tam počasí?
Where´s the marble? Kde je kulička?
What´s the weather like? Jaké je počasí?
Follow the marble. Sleduj kuličku.
Now, more difficult. A teď těžší.
Well done. Dobrá práce.

Návrat do:
Prezentace nového jazyka (Warm-up Activities)


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close