DON'T BE THE LAST ONE!
(Počasí)

Předmět: anglický jazyk
Mezipředmětové vazby: tělesná výchova, prvouka
Slovní zásoba: počasí, roční období (lze vyměnit za jakoukoliv jinou slovní zásobu), je možné zapojit i předložky
Časový nárok: 15 - 20 minut
Pomůcky: dvě sady obrázkových karet s cílovou slovní zásobou

  • Zopakujeme si s žáky cílovou slovní zásobu pomocí obrázkových karet, např. obrázek postupně odhalujeme a žáci hádají (Partial Reveal). Též se žáků optáme na aktuální počasí za oknem, „What´s the weather like?“
  • Poté rozmístíme po třídě dvě promíchané sady obrázkových karet obrázkem dolů. Pokročilejší žáky můžeme vyzvat, aby některé karty položili na určitě místo a zároveň tak procvičit předložky, např. „Put the card in front of the door/on my desk/etc.“
  • Rozdělíme třídu na tři týmy např. podle řad (u dveří, uprostřed a u okna), „You are team one/two/three.“ Pokud nepospícháme, vyzveme týmy, aby si zvolili název svého týmu, „What´s your team´s name?“
  • Vyzveme zástupce z každého týmu, aby po odstartování co nejrychleji našli určitou kartičku s počasím/ročním obdobím, „Please, find the card where it´s sunny. Ready, steady, go!“, ti kteří kartičku najdou, ji pojmenují a získají tak pro svůj tým bod. Body zapisujeme na tabuli, „One point for team 1/2/3.“ Vyzveme dalšího z týmu a pokračujeme, dokud se všichni v týmu nevystřídají a nedojdou obrázkové karty.
  • Nakonec vyhodnotíme nejlepší tým „Congratulations to team 1/2/3.“ a všechny žáky pochválíme, za dobře odvedenou práci, „Well done, everybody.“

Classroom language:

What´s the weather like? Jaké je počasí?
Put the card in front of the door/on my desk/etc. Polož kartu před dveře/na můj stůl/atd.
You are team one/two/three. Vy jste tým jedna/dva/tři.
What´s your team´s name? Jaké je jméno vašeho týmu?
Please, find the card where it´s sunny. Ready, steady, go! Najděte, prosím, kartičku, kde je slunečno. Připravit, pozor, teď!
Congratulations to team 1/2/3. Gratulace týmu 1/2/3.
Well done everybody. Dobrá práce, všichni.

Návrat do:
Počasí


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close