COLOURFUL MATHS
(Matematika)

Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: angličtina
Slovní zásoba: colours (red, yellow, blue, green, orange, black, brown,…), plus, minus, equals
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: pracovní listy, pastelky, tužka/pero

  • Zopakujeme si s žáky cílovou slovní zásobu – barvy – pomocí hry ´Touch something blue/green/…“ (Dotkni se něčeho modrého/zeleného/…). Čísla můžeme zopakovat tak, že řekneme číslo jedna („One!“) a ukazujeme na žáky v náhodném pořadí a vyzýváme je, aby každý z nich přidal číslo o jednu větší („Plus one equals…“).
  • Ukážeme žákům pracovní list („Look at the worksheet.“) a vysvětlíme, jak postupovat. Projdeme s žáky první dva řádky společně a poté je necháme samostatně pracovat. Ukážeme na první řádek a zeptáme se, jaká barva je zde napsána a vyzveme žáky, aby celé políčko vybarvili touto barvou, „What colour is it? Read, please. – Yellow. – Well done, colour the box yellow.“ Pokud žáci ještě vůbec neznají psanou podobu písma, nápis žákům přečteme/nadiktujeme. Poté žáky vyzveme, aby spočítali příklad v tomto políčku a pokusili se najít tento výsledek mezi prvními čísly ve druhém sloupečku příkladů, „Count, please, how much is one plus five? Six. Well done. Can you see number six here in the second column?“ (na příslušný sloupeček ukážeme). Opět vyzveme žáky, aby příslušné políčko vybarvili, „OK, colour the box yellow.“ Obdobným způsobem pokračujeme až k poslednímu sloupečku a žáky vyzveme, aby vedle výsledného čísla napsali název barvy, kterou výsledek vybarvili, „Please, write the name of the colour.“
  • Nakonec si práci s žáky zkontrolujeme, „So number 5, what colour is it?“
  • Žáky pochválíme, za dobře odvedenou práci, „Well done.“

Classroom language:

One. Plus one equals… Jedna. Plus jedna rovná se…
Look at the worksheet. Podívejte se na pracovní list.
What colour is it? Read, please. Jaká je to barva? Čtěte, prosím.
Well done, colour the box yellow. Výborně, vybarvěte políčko žlutě.
Count, please, how much is (one plus five)? Počítejte, prosím, kolik je (jedna plus pět)?
Can you see number (six) here in the second column? Vidíte číslo (šest) tady ve druhém sloupečku?
Please, write the name of the colour. Napište prosím jméno barvy.
So number (5), what colour is it? Takže číslo (pět), jakou má barvu?
Well done. Dobrá práce.
Ready, steady, go. Připravit, pozor, teď.

Doplňková aktivita:

- poté, co si žáci osvojí systém plnění úkolu, můžeme žákům zadat druhou tabulku jako závod na čas („Ready, steady, go.“).

Poznámka:

- matematické úkoly v tabulkách se stěžují, první dva obsahují příklady v rozsahu 1 - 10, třetí cvičení 1 – 20 bez přechodu přes deset a čtvrté 1-20 s přechodem přes desítku.


Návrat do:
Matematika


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close