ASSAULT COURSE
(Slovesa a předložky místa)

Předmět: tělesná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: předložky, pohybová slovesa (jump, run, walk, turn around, swim, fly, hop, stomp, crawl, tiptoe, throw the ball, aj.), slowly x fast
Časový nárok: cca 20 minut
Pomůcky: 2 židle, 2 stoly, 2 lavičky, 2 obruče, 2 míče, apod., (křída), (stopky/hodinky)

  • V rámci rozcvičky procvičíme pohybová slovesa. (Jump, run, walk, turn around, swim, fly, hop, stomp, crawl, tiptoe, etc.)
  • Postavíme žáky do řady podél startovní čáry (můžeme nakreslit křídou) tak, aby všichni viděli (Stand in line behind the starting line).
  • Vysvětlíme žákům, že budou závodit na překážkové dráze (Let´s prepare an assault course.).
  • Rozestavíme překážkovou dráhu – ptáme se žáků na názvy rozmísťovaných předmětů (What it is? It´s a chair/table/bench/hoop.).
  • Poté ukážeme žákům, jak se budou skrze dráhu pohybovat. Příklad 1: Fly to the chair, hop to the bench, jump over the bench, jump to the table, go under the table, turn around and run back.); Příklad 2: Swim to the chair, hop to the hoop, crawl through the hoop, jump to the table, go over the table, turn around and fly back. Náročnost dráhy přizpůsobíme schopnostem žáků.
  • Necháme žáky, aby si dráhu nanečisto vyzkoušeli (Let´s try it.). Opakujeme jim příkazy.
  • Poté rozdělíme žáky do dvou týmů a odstartujeme závod (Make two teams. Ready, steady, go.) Stále opakujeme příkazy pro průběh dráhou.
  • Soutěž vyhodnotíme, zatleskáme vítězům a požádáme týmy, aby si potřásli rukama… (Clap your hands for the winners. Teams, shake your hands.)
  • Nakonec všechny žáky pochválíme za dobře odvedenou práci, „Well done, everybody.“

Classroom language:

Jump, run, walk (slowly, fast), turn around, swim, fly, hop, stomp, crawl, tiptoe, etc. Skákejte, utíkejte, jděte (pomalu, rychle), otočte se, plavte, létejte, skákejte po jedné noze, dupejte, plazte se, choďte po špičkách atd.
Stand in line behind the starting line. Postavte se do řady za startovní čáru.
Let´s prepare an assault course. Vytvořme si překážkovou dráhu.
What it is? It´s a chair/table/bench/hoop. Co je to? To je židle/stůl/lavička/obruč.
Fly to the chair, hop to the bench, jump over the bench, jump to the table, go under the table, turn around and run back. Leťte k židli, skákejte po jedné noze k lavičce, skočte přes lavičku, skákejte ke stolu, podlezte stůl, otočte se a utíkejte zpět.
Swim to the chair, hop to the hoop, crawl through the hoop, jump to the table, go over the table, turn around and fly back. Plavte k židli, skákejte po jedné noze k obruči, proplazte se skrze obruč, skákejte ke stolu, přelezte stůl, otočte se a leťte zpět.
Let´s try it. Zkusme si to.
Make two teams. Vytvořte dva týmy.
Clap your hands for the winners. Zatleskejme vítězům.
Teams, shake your hands. Týmy, potřeste si rukama.
Well done, everybody. Dobrá práce, všichni.

Obměna:

Soutěž lze též uspořádat pro jeden tým, který se snaží postupně proběhnout dráhou za co nejkratší čas.


Návrat do:
Slovesa a předložky místa


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close