THE EARTH
(Krajina)

Předmět: zeměpis
Slovní zásoba: the Earth, Sun, Moon, big, small, yellow, blue, grey
Časový nárok: 10 - 15 minut
Pomůcky: pracovní list, tři balonky představující Zemi (modrý – fixou můžeme naznačit kontinenty), měsíc (bílý) a slunce (žlutý)

  • Ukážeme žákům tři balonky představující Zemi, měsíc a slunce. Nejprve slunce („Look, this is the Sun.“) a poté planetu Zem („Look, this is the Earth.“). Předveďte si s žáky, jak Země obíhá okolo Slunce („The Earth goes round the Sun.“). (pozn. Země obíhá kolem Slunce proti směru pohybu hodinových ručiček / anti-clockwise). Nakonec přidejte Měsíc a obdobně předveďte, jak měsíc obíhá okolo Země („The Moon goes round the Earth.“)
  • Okomentujte velikost planet za použití přídavných jmen (big, small) např. Co je velké, slunce nebo Země? Co je malé Měsíc nebo Země? („What is big, the Sun or the Earth? What is small? The Moon or the Earth?“).
  • Rozdáme žákům pracovní listy („Give out the worksheets, please.“) (pozn. Měsíc je v synchronní rotaci se Zemí, což znamená, že jedna strana Měsíce („přivrácená strana“) je stále obrácená k Zemi.
  • V první části pracovního listu musí žáci správně přiřadit jednotlivé názvy k zakresleným objektům („Match the names to the planets.“) Pomozte dětem názvy rozluštit.
  • Požádejte žáky, aby planety vybarvili podle vašich instrukcí („Colour the Sun yellow, colour the Earth blue, colour the moon grey.“)
  • Ve druhé části pak žáci dokreslí, jakým směrem se Země otáčí kolem slunce („Draw the direction in which the Earth goes round the Sun.“)
  • Společně zkontrolujeme a pochválíme žáky za dobře odvedenou práci („Good job.“)

Classroom language:

Look, this is the Sun/Earth/Moon. Toto je slunce/Země/měsíc.
The Earth goes round the Sun. Země obíhá okolo Slunce.
The Moon goes round the Earth. Měsíc obíhá okolo Země.
What is bigger, the Sun or the Earth? Co je větší? Slunce nebo Země?
What is smaller? The Moon or the Earth? Co je menší? Měsíc nebo Země?
Give out the worksheets, please. Rozdejte pracovní listy, prosím.
Match the names to the planet. Přiřaďte jména k planetám.
Colour the Sun yellow, colour the Earth blue, colour the moon grey. Vybarvěte slunce žlutě, vybarvěte Zemi modře, vybarvěte měsíc šedě.
anti-clockwise proti směru hodinových ručiček
Draw the direction in which the Earth goes round the Sun Nakreslete směr, ve kterém se otáčí Země okolo Slunce.
Good job. Dobrá práce.

Návrat do:
Krajina


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close