Stínové divadlo
(Oblečení)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: oblečení, slovesa
Jazykové struktury: What is he/she putting on?
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: velké bílé prostěradlo, (provázek, kolíčky), silná baterka

  • Připravte společně divadelní scénu („Let´s set the scene.“), požádejte dva žáky, aby drželi prostěradlo (eventuelně prostěradlo pověste na provázek) („Please, hold/fix the sheet.“), za prostěradlo připravte hromadu probíraného oblečení a asi dva metry za prostěradlo umístěte silnou baterku („Let´s place the torch behind the sheet.“). Baterka bude vrhat světlo zezadu na prostěradlo tak, aby se na prostěradlo promítal stín žáka, který stojí mezi prostěradlem a baterkou („Turn on the torch and place it behind the sheet.“).
  • V první fázi můžete zopakovat společně názvy oblečení. Než kus oblečení položíte na hromadu za plentou, požádejte žáky, aby tento kus oblečení anglicky pojmenovali („What is it?“).
  • Poté vyzvěte jednoho žáka, aby šel za plentu, vysvětlete mu, že si má vybrat kus oblečení a obléknout si ho („Put on one piece of clothing.“)
    Ukázka stínového divadla
  • Poté se zbytku třídy zeptejte, který kus oblečení si obléká „What is he/she putting on?“
  • Správnost odpovědi porovnejte s realitou. („Let´s check if you are right.“)
  • Kdo správně uhodne, vystřídá žáka za plentou („Well done, Petr, it´s your turn to go behind the sheet.“)

Classroom language:

Učitel:

Let´s set the scene. Připravme scénu.
Please, hold/fix the sheet. Prosím držte/připevněte prostěradlo.
Turn on the torch and place it behind the sheet. Zapněte baterku a umístěte ji za prostěradlo.
What is it? Co je to?
Put on one piece of clothing. Oblékni si jeden kus oblečení.
What is he/she putting on? Co si obléká?
Let´s check if you are right. Zkontrolujme, zda máte pravdu.
Well done, Petr, it´s your turn to go behind the sheet. Dobrá práce, Petře, teď jsi na řadě ty, abys šel za prostěradlo.

Žáci:

It´s a T-shirt. To je tričko.
He/she is putting on a T-shirt. On/ona si obléká tričko.
He/she is wearing a T-shirt. On/ona má oblečené tričko.

Poznámka:

Tato hra je vhodná též pro slovní zásobu zvířata, slovesa


Návrat do:
Oblečení


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close