Shapes and Transport
(Dopravní prostředky)

Předmět: matematika, prvouka
Slovní zásoba: numbers 1-5, shapes: square, circle, triangle, rectangle, means of transport: bus, car, train, plane, helicopter, boat, (colours)
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: pracovní list, tabule, křída (dopravní prostředky z geometrických tvarů vystříhané z barevného papíru, magnety)

  • Podle vzoru na pracovním listě kreslete postupně jednotlivé geometrické tvary tvořící dopravní prostředky, např. autobus – nakreslete velký obdélník a zeptejte se, co to je („What is it? It´s a rectangle.“), takto postupujte se všemi tvary, dokud nebude obrázek autobusu kompletní, nakonec vyzvěte žáky, aby dopravní prostředek pojmenovali („What is it? It´s a bus.“).
  • Druhou možností prezentace tvarů  je nastříhat si jednotlivé tvary pro vytvoření dopravních prostředků z barevného papíru a postupovat následujícím způsobem: ukázat geometrický tvar, vyzvat žáky k jeho pojmenování (včetně barvy) („What is it? It´s a (green) rectangle.“), umístit pomocí magnetů na tabuli/položit na stůl uprostřed skupiny žáků a postupně dojít k sestavení celého dopravního prostředku.
  • Poté rozdejte žákům pracovní listy („Give out the worksheets.“).
  • Jejich úkolem je spočítat počty geometrických tvarů použitých pro vytvoření vámi zadaných dopravních prostředků („Look at the train. How many circles/squares/rectangles/triangles can you see?“).
  • Úkol společně zkontrolujte („ Let´s check.“)
  • Pokud to čas dovolí, obrázky vybarvěte/vybarvěte podle vašeho diktátu („Look at the bus, colour all the circles yellow.“). Vybarvování též můžete zadat jako domácí úkol („Colour in the pictures.“).

Classroom language:

Učitel:

What is it? Co je to?
Give out the worksheets. Rozdejte pracovní listy.
Look at the train. Podívejte se na vlak.
How many circles / squares / rectangles / triangles can you see? Kolik kruhů / čtverců / obdélníků / trojúhelníků vidíte?
Let´s check. Zkontrolujme si to.
Look at the bus, colour all the circles yellow. Podívejte se na autobus, vybarvěte všechny kruhy žlutě.
Colour in the pictures. Vybarvěte obrázky.

Žáci:

It´s a (green) rectangle. To je (zelený) obdélník.
It´s a bus. To je autobus.

Návrat do:
Dopravní prostředky


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close