PUT IT THERE
(Školní potřeby a vybavení třídy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: bag, pen, pencil, red crayon; give, put, take
Časový nárok: 10 minut

  • Vyzveme děti, aby si vzaly do ruky tužku: „Take a pencil, please.“
  • Řekneme jim, co mají s tužkou udělat, např. aby ji položily na učebnici „Put it on the book.“
  • Zadáváme další instrukce (příklady viz níže) a rozumí-li žáci dobře, můžeme pokyny zrychlovat.

Classroom language:

Take a pencil. Vezměte si tužku.
Put it on the book. Položte ji na knihu.
Take a pen. Vezměte si pero.
Give it to your friend. Dejte ho svému kamarádovi.
Take a red crayon. Vezměte si červenou pastelku.
Put it in your bag. Dejte ji do své tašky.

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Školní potřeby a vybavení třídy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close