PASS THE BOX
(Oslavy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, hudební výchova
Slovní zásoba: Christmas tree, present, star, Santa, stocking, Santa hat, bell, reindeer, under, behind
Časový nárok: 10 - 20 minut
Pomůcky: krabička s poskládanými obrázky s vánoční tématikou (rozstřihaný pracovní list, 2 kopie), CD přehrávač, CD s vánočními písničkami, židle

  • Posaďte žáky na židle do kruhu a připravte si k ruce CD přehrávač a CD s vánoční hudbou („Pick up your chairs and sit down in a circle.“)
  • Naučte žáky posílat krabičku: podvléknout pod jednou nohou, pod druhou nohou, za zády a předat sousedovi („Pass the box under one leg, under the other leg and behind the back. Pass the box on.“).
  • Vysvětlete žákům, že pokud hudba hraje, posílají krabičku naučeným způsobem po kruhu („When the music´s on, pass the box on.“). Když se hudba zastaví, ten, u koho krabička je, ji otevře, vylosuje si jeden lísteček a obrázek na lístečku musí pojmenovat („When the music stops, open the box and take out one piece of paper.“). Pokud se mu to nezdaří („I don´t know.“), musí dát fant – jednu bačkoru doprostřed kruhu („If you don´t know, put a slipper in the middle of the circle.“).
  • Během posílání krabičky povzbuzujte žáky k opakování předložek spojených s pohybem krabičky („under, under, behind“)
  • Hudbu zastavujte tak, aby se dostalo na co největší počet žáků.
  • Na konci hry zadávejte žákům, jejichž bačkory se nahromadily uprostřed, drobné úkoly, za které mohou získat svou obuv zpět, např. doskákat ke dveřím, doletět k oknu apod. („Run to the door. Jump to the window.“) Vyzývejte k vymýšlení úkolů i ostatní žáky.

Classroom language:

Učitel:

Pick up your chairs and sit down in a circle. Vezměte si židle a posaďte se do kruhu.
Pass the box under one leg, under the other leg and behind the back. Pass the box on. Pošlete krabičku pod jednou nohou, pod druhou nohou a za zády. Pošlete krabičku dál.
When the music´s on, pass the box on. Když hraje hudba, posílejte krabičku.
When the music stops, open the box and take out one piece of paper. Když se hudba zastaví, otevřete krabičku a vyndejte jeden papírek.
If you don´t know, put a slipper in the middle of the circle. Pokud nevíte, dejte jednu bačkoru doprostřed kruhu.
Run to the door. Utíkejte ke dveřím.
Jump to the window. Skákejte k oknu.

Žák:

under, under, behind pod, pod, za
I don´t know. Já nevím.
It´s a bell / star / Christams stocking / Christmas tree / present / Santa hat / reindeer. To je zvonek / hvězda / vánoční ponožka / vánoční strom / dárek / Santova čepice / sob.
It´s Santa. To je Santa.

Návrat do:
Oslavy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close