PARTIAL DRAW
(Povolání)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, pracovní činnost
Slovní zásoba: doctor, fire-fighter, office worker, pilot, police officer, teacher, sailor, hairdresser, singer, soldier, chef
Časový nárok: 10 - 15 minut
Pomůcky: tabule nebo velký kus papíru, fix/křída, vystřihnuté a přeložené kartičky (profese + věc potřebná k výkonu práce)

  • Posaďte žáky do půlkruhu před tabuli / velký kus papíru tak, aby každý dobře viděl.
  • Ukažte žákům, že vybíráte lísteček z hromady, naznačte, že nikdo nesmí vidět, co je na lístečku. Začněte kreslit věc (na pravé straně lístečku), potřebnou k výkonu povolání (na levé straně lístečku).
  • Po chvíli přerušte kreslení a zeptejte se, pro které povolání je tato věc potřebná. Dejte dětem na výběr několik povolání. „Who needs this? Is it a chef? Is it a pilot?“
  • Za dobře uhodnutou profesi žáky pochvalte.
  • Kdo jako první uhodne danou profesi, jde k tabuli a vybírá další kartičku a kreslí.
  • Během toho, co žák kreslí, anglicky se ostatních opět ptejte, pro které povolání je tato věc potřeba. „Who needs this? Is it a hairdresser? Is it a sailor?“

Classroom language:

Who needs this? Kdo to potřebuje?
Is it a chef? Je to kuchař?
Is it a pilot? Je to pilot?
Well done. Dobrá práce.
Take a card. Vezměte si kartičku.
Don´t show the card to anybody. Nikomu tu kartičku neukazujte.
Draw the thing on the right. Nakreslete věc napravo.
singer zpěvák
firefighter hasič
chef kuchař
teacher učitel
hairdresser kadeřnice
sailor námořník
pilot pilot
soldier voják
office worker kancelářský pracovník
doctor lékař
police officer policista
microphone mikrofon
ladder žebřík
wooden sppon vařečka
textbook učebnice
scissors, comb nůžky, hřeben
boat loď
plane letadlo
gun zbraň
phone telefon
injection injekce
handcuffs želízka

Návrat do:
Povolání


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close