HOT AND COLD DRINKS
(Jídlo)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: hot, cold, tea, cocoa, coffee, water, juice, fizzy drink
Jazykové struktury: It´s a hot drink. It´s a cold drink.. It´s (uncountable noun).
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: rozstříhaný pracovní list, obrázkové karty „horký nápoj“, „studený nápoj“, neprůhledný sáček

  • Nejprve umístíme obrázkové karty „horký nápoj“ a „studený nápoj“ na opačné konce třídy. Doprovodíme gesty slova hot – horký a cold – studený. („It´s a hot drink.“, „It´s a cold drink.“)
  • Poté necháme žáky tahat z neprůhledného sáčku obrázky různých nápojů, nápoje pojmenujeme („What is it?“ „It´s tea.“). Dbáme na vynechání členu, neboť se jedná o nepočitatelná podstatná jména.
  • Nakonec necháme žáky rozhodnout, zda se jedná o teplý nebo studený nápoj („Is it a hot drink? Is it a cold drink?“). Žáky vyzveme, aby běželi k odpovídající kartičce („Run to the hot/cold drink.“).
  • V průběhu hry můžeme slovesa obměňovat.
  • Dbáme na to, aby se třída opět seskupila uprostřed třídy předtím, než vylosujeme další nápoj.

Classroom language

Učitel/ka:

It´s a hot/cold drink. To je teplý/studený nápoj.
What is it? Co je to?
Is it a hot/cold drink? Je to horký/studený nápoj.
Run/jump/hop/fly/swim to the hot/cold drink. Utíkejte / skákejte / skákejte po jedné noze  / k teplému / studenému nápoji.

Žáci:

It´s tea / cocoa / coffee / water / juice / fizzy drink. To je čaj / kakao / káva / voda / džus / bublinkový nápoj.
It´s a hot / cold drink. To je teplý / studený nápoj.

Návrat do:
Jídlo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close