CLASSROOM MAKER
(Školní potřeby a vybavení třídy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, matematika, výtvarná výchova, pracovní činnosti
Slovní zásoba: book, chair, child, teacher, table, window; numbers 1-6
Jazykové struktury: How many … have you got?
Časový nárok: 30 minut
Pomůcky: pracovní list, hrací kostky pro každého /případně do dvojic/, lepidlo, nůžky

 • Rozdáme dětem pracovní list a požádáme je, aby si vystřihly obrázky, které jsou dole pod obrázkem zatím prázdné třídy: „Cut out the picture, please.“ *)
 • Na pracovním listě je vedle každé číslice obrázek, který budou děti postupně nalepovat do plánku podle toho, jaké jim padne číslo.
  1 lavice
  2 okno
  3 dítě
  4 učitel
  5 kniha
  6 židle
 • Nakreslíme tak i na tabuli.
 • Nejprve si společně pojmenujeme obrázky u číslic 1 – 6. Ukazujeme a ptáme se: „What’s number one?- It’s a table.“
 • Pak děti hrají. Hodí kostkou a podle čísla do svého obrázku třídy nalepí danou věc. Hra může být ukončena, když má zakreslenou alespoň jednu věc od každé. Žáci mohou hrát ve dvojicích a střídat se v házení kostkou.
 • Pak žák spočítá a dopíše do pracovního listu, kolik má ve své třídě lavic, dětí atd.
 • Ptáme se: „How many (tables) have you got?“ V závěrečné fázi mohou žáci pracovat ve dvojicích, případně se volně pohybovat po třídě ptát se svých spolužáků.
 • Nakonec si děti mohou obrázek vybarvit.

*) Obrázky můžeme s dětmi předem vystřihnout v hodině pracovní činnosti.

Classroom language:

What is it? Co je to?
What’s this? Co je toto?
It’s a/an… To je…
This is a/an… Toto je…
Please draw a table/window…. Prosím nakresli lavici/okno….
Roll the dice, please. Hoď kostkou, prosím.
What’s the number? Jaké padlo číslo?

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Školní potřeby a vybavení třídy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close