PNJ prostřednictvím nekompletních objektů
(Prezentace nového jazyka (Warm-up Activities))

Aktivity, které prezentují nová slova, slovní spojení a větné struktury prostřednictvím nekompletních objektů (partial objects)

JIGSAW CARD

  • Připravíme si obrázky a nastříháme je na 4 až 5 dílků, které promícháme a připevníme na tabuli (pomocí magnetů, UHU Tac apod.).
  • Klademe otázky: „What is it?“, „Does this go here?“ a při tom se snažíme, aby děti reagovaly: „Yes.“ nebo: „No.“
  • Když se nám podaří správně složit celý obrázek, procvičujeme jazykovou strukturu It’s a/an

Pomůcky:

obrázky rozstříhané na do sebe zapadající dílky

Varianta 1:

Připravíme si skládačku ze 2 nebo 3 obrázkových kartiček a dílky všech skládaček zamícháme dohromady. Když promíchané dílky rozložíme před děti, můžeme se jich ptát nejen kam jednotlivý dílek obrázku patří, ale i kterého obrázku to dílek je. Děti pracují ve skupinkách.

Poznámka:

Připadá-li nám tento úkol pro naši třídu náročný, můžeme ho zjednodušit tím, že než nastříháme jednotlivé kopie obrázkových karet na dílky, tak každou slabě vybarvíme jinou barevnou pastelkou, tj. jednu kopii třeba zamodříme, druhou začervenáme a třetí zažlutíme, pak teprve rozstřiháme na díly.

Varianta 2:

Na tabuli umístíme první dílek skládačky a potom jedno dítě po druhém chodí k tabuli a přidává další dílky, dokud není obrázek kompletní.

Varianta 3:

Připravíme si dostatek skládaček. Třídu rozdělíme do několika menších skupin a každé dáme jeden obrázek k sestavení. Děti společně pracují na jeho složení. Když jsou všichni hotovi, prohlédnou si všechny sestavené obrázky a pojmenují.


LEGO

  • Ze stavebnice začneme konstruovat cílený objekt, např.dům. Postavíme podezdívku a ptáme se dětí: „What is it? Do you know?“ Děti pravděpodobně ještě netuší. Pokračujeme tedy dál. Postavíme celou zeď a opět se ptáme: „What is it? Do you know?“ Děti možná zkusí hádat. Anglicky zopakujeme jejich česká slova a odpovídáme: „No“, uhodnou-li: „Yes“

Pomůcky:

stavebnice


MAKE IT, SAY IT

  • Z plastelíny začneme modelovat cílený objekt, např.sněhuláka.
  • Zhotovíme první kuličku a ptáme se dětí: „What is it? Do you know?“ Děti buď ještě netuší, nebo začnou křičet: „Míč. Kulička.“ Odpovídáme: „No.“
  • Pokračujeme tedy dál. Vyválíme další kuličku, spojíme s tou první a opět se ptáme: „What is it? Do you know?“ Děti možná zkusí hádat. Anglicky zopakujeme jejich česká slova a odpovídáme: „No“, uhodnou-li: „Yes.“

Pomůcky:

plastelína


PARTIAL DRAW

  • Na tabuli kreslíme po částech obrázek. Po každém tahu křídou se ptáme: „What is it?“
  • Příklad: Chceme děti naučit slovo flower. Začneme např. tím, že nakreslíme pár pestíků a ptáme se: „What is it?“ Děti pravděpodobně ještě nepoznají, že jde o květinu. Pokračujeme dál, nakreslíme stonek (svislou čáru dolů) a opět se ptáme: „What is it?“ Tímto způsobem pokračujeme tak dlouho, dokud žáci neidentifikují květinu.

Návrat do:
Prezentace nového jazyka (Warm-up Activities)


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close