What doesn’t belong in school
(Školní potřeby a vybavení třídy)

Předmět: prvouka
Slovní zásoba: book, pen, pencil, pencil case, ruler, pencil sharpener, rubber
Časový nárok: 5-10 minut
Pomůcky: pracovní list

  • Rozdáme dětem pracovní list.
  • Děti mají za úkol zakroužkovat vše, co nepatří do školy.
  • Společně zkontrolujeme.

Classroom language:

Circle what doesn´t belong in school. Zakroužkuj, co nepatří do školy.

Návrat do:
Školní potřeby a vybavení třídy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close