Time
(Čas a roční období)

Předmět: prvouka
Slovní zásoba: numbers 1 – 12
Časový nárok: 5-10 minut
Pomůcky: pracovní list

  • Zopakujeme s dětmi hodiny.
  • Rozdáme dětem pracovní list.
  • Jejich úkolem je spojit čarou digitální a ručičkové hodiny, které ukazují stejný čas.
  • Společně zkontrolujeme.

Varianta 1

Tento úkol můžeme s dětmi také procvičit formou hry Pexeso.

Varianta 2

Vystřiháme a promícháme digitální a ručičkové hodiny. Děti budou mít za úkol správně časy seřadit tak, jak jdou po sobě.

Classroom language:

What´s the time? Kolik je hodin?
It´s ..... o´clock. Je ......
Match the same clocks that show the same time. Spojte k sobě hodiny, které ukazují stejný čas.

Návrat do:
Čas a roční období


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close