Herbivores and Carnivores
(Zvířata)

Předmět: prvouka
Slovní zásoba: herbivore, carnivore, meat, grass, cow, sheep, dog, horse, hippo, lion, crocodile, elephant
Časový nárok: 5-10 minut
Pomůcky: pracovní list

  • Rozdáme dětem pracovní list.
  • Úkolem dětí je správně zařadit jednotlivá zvířátka do skupiny masožravců (carnivores) nebo býložravců (herbivores).
  • Společně zkontrolujeme.

Classroom language:

Match the animals to the right group - carnivores or herbivores. Přiřaď zvířata do správné skupiny - masožravci nebo býložravci.
How many animals are carnivores/herbivores? Kolik zvířat jsou masožravci/býložravci?
Name the animals. Vyjmenuj zvířata.

Návrat do:
Zvířata


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close