Colours
(Barvy)

Předmět: prvouka
Slovní zásoba: colours, red, blue, yellow, green, orange, numbers 1-5
Časový nárok: 5-10 minut
Pomůcky: pracovní list

  • Děti by měly znát základní barvy, na úvod je můžeme zopakovat.
  • Rozdáme dětem pracovní list. Jejich úkolem je vybarvit číslici v každé části pracovního listu takovou barvou, jakou má odpovídající počet předmětů v dané části pracovního listu.
  • Společně zkontrolujeme.

Classroom language:

Colour the numbers. Vybarvěte číslice.
What colour is number …? Jakou barvu má číslo …?

Návrat do:
Barvy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close