Food
(Jídlo)

Předmět: prvouka
Slovní zásoba: melt, potato, butter, chocolate, ice cream, cheese, onion
Časový nárok: 5-10 minut
Pomůcky: pracovní list

  • Povídáme si s dětmi o vlivu teploty na změnu stavu některých potravin.
  • Rozdáme dětem pracovní list s obrázky. Jejich úkolem je zaškrtnout ty obrázky, u kterých si myslí, že pokud je vystavíme teplu, tak se jejich stav změní.
  • Společně zkontrolujeme.

Classroom language:

How does heat affect some food? Jaký vliv má teplo na některé potraviny?
Tick the food which changes when warmed. Zaškrtněte potraviny, které se mění, pokud jsou zahřáty.

Návrat do:
Jídlo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close