LAST MAN STANDING
(Školní potřeby a vybavení třídy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Časový nárok: 10 minut

  • Žáci se postaví do řady/do půlkruhu: „Stand in a line/half-circle.“
  • Požádáme žáky, aby nám vyjmenovali školní pomůcky a vybavení třídy: „What have you got in your pencil case? What can you see in our classroom?“
  • Pokud někdo neví, vypadává ze hry.
  • Hra se hraje, dokud nezůstane jen jeden. Ten se stává vítězem.

Classroom language:

Stand in a line/half-circle. Postavte se do řady/půlkruhu.
What have you got in your pencil case? Co máte v penále?
What can you see in our classroom? Co vidíte v naší třídě?

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Školní potřeby a vybavení třídy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close