Domino - čísla a tvary
(Matematika)

Předmět: matematika
Slovní zásoba: numbers, shapes - circle, square, triangle, tectangle, heart, leaf
Časový nárok: 10-15 minut
Pomůcky: domino kartičky pro každou dvojici, popř.skupinu

  • Děti vytvoří dvojice,popř.skupinu.
  • Všechny kartičky se rozloží na lavici lícem dolů a důkladně zamíchají.
  • Kartičky si hráči mezi sebou rozdělí. Každý by měl mít stejný počet kartiček. Vylosované kameny si hráč postaví tak, aby na ně ostatní neviděli.
  • Začíná ten, kdo má nejvyšší číslo na kartičce. Kartičku položí doprostřed.
  • Hráč, který je na tahu, vybere ze svých kartiček takovou, která má alespoň na jedné straně stejný počet tvarů nebo stejné číslo, jako jeden konec řady kartiček vyložených na stole. Tuto kartičku přiloží na konec řady tak, aby se strany se stejným počtem tvarů, např. čtverečků, nebo stejným číslem dotýkaly.
  • Kartičku lze přiložit pouze na jeden či druhý konec řady. Větvení uprostřed řady není dovoleno.
  • Hráč, který nemá vhodnou kartičku, kterou je možné přiložit k řadě, řekne dál (next). Nesmí se vzdát tahu, pokud táhnout může.
  • Partie končí, když jeden hráč přiloží k řadě svůj poslední kámen. Všem ostatním dvojicím se sečte hodnota kartiček nebo pouze počet kartiček, které jim zbývají v ruce. Čím méně, tím lepe. Partie rovněž končí v případě, že ani jeden hráč nemůže pokračovat.
  • Během přikládání kartiček děti vždy přečtou číslo a uvedou počet tvarů, který mají právě na své domino kartičce: "I've got number five and four leaves."

Varianta:

V případě, že máme třídu o nízkém počtu dětí a dostatek prostoru, můžeme si vytvořit domino karty velkého formátu a hrát společně na zemi.


Návrat do:
Matematika


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close