Poznej roční období
(Čas a roční období)

Předmět: prvouka
Slovní zásoba: spring, summer, autumn, winter
Časový nárok: 15-20 minut
Pomůcky: tabule, křídy, obrázky/fotografie, nedokreslené obrázky

  • Nejdříve dětem ukážeme obrázky nebo fotografie s jarním, letním, podzimním a zimním motivem. Povzbuzujeme děti, aby roční období pojmenovaly v angličtině: "What season is it? Is it spring, summer, autumn or winter?"
  • Potom jim ukážeme opět obrázky ročních období, ale tentokrát nedokreslené (vytvoříme jejich větší formát a připevníme na tabuli). Požádáme žáky, aby je dokreslili a řekli, na kterém je jaro, léto, podzim a zima: "Finish the pictures and say where it's spring, summer, autumn and winter."
  • Potom žáci hledají obrázky, které jsme si předtím nakreslili na tabuli, ke každému ročnímu období (například vajíčko, kapr, barevný list stromu, lyže, tulipán apod.). Věc si vždy společně pojmenujeme a děti slovo několikrát zopakují.
  • Jarní obrázek zakroužkují zelenou křídou, letní žlutou, podzimní červenou a zimní modrou.

Classroom language:

What season is it? Co je to za roční období?
Is it spring, summer, autumn or winter? Je to jaro, léto, podzim nebo zima?
Finish the pictures and say where it's spring, summer, autumn and winter. Dokresli obrázky a řekni, kde je jaro, léto, podzim a zima.
Find pictures for each season. Najdi obrázky pro každé období.
Say with me. Říkejte se mnou.
Circle the spring picture in green, summer one in yellow, autumn one in red, and winter one in blue. Obrázek jara zakroužkuj zeleně, léta žlutě, podzimu červeně a zimy modře.

Návrat do:
Čas a roční období


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close