Přejdi řeku
(Oblečení)

Předmět: prvouka
Slovní zásoba: hat, jeans, T-shirt, shoe, skirt, sock, gloves, scarf, jumper, shorts, jacket
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: pracovní list, fixy

  • Rozdělíme děti do družstev. Každé družstvo dostane pracovní list. Je velmi praktické žabku předem vystřihnout a spolu s řekou s obrázkovými kameny zalaminovat. Místo žabky mohou děti použít vodou smazatelný fix, kterým označují kameny a který se po dokončení úkolu jednoduše smaže.
  • Postupně jmenujeme oblečení a děti podle toho posouvají žabku z jednoho kamene na druhý, aby se dostala na druhý břeh řeky, tzn. když řekneme T-shirt, děti musejí položit žabku/označit fixem kámen s obrázkem trička. Po každém skoku žabky, zkontrolujeme, zda sedí na správném kameni. Pokud děti označují kameny fixem, stačí zkontrolovat až na konci hry.
  • Skupina, jejíž žabka se dostala na druhý břeh řeky po správných kamenech, vítězí.
  • Ukazujeme na jednotlivé obrázky a děti je sborově pojmenovávají.

Classroom language:

Listen to me, please. Poslouchejte mě, prosím.
Move the frog from one stone to the other. Posouvej žábu z jednoho kamene na druhý.
Get the frog from one side of the river to the other. Dostaň žábu z jednoho břehu řeky na druhý.
Colour the stone I name. Vybarvi kámen, který říkám.

Návrat do:
Oblečení


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close