Co naše tělo umí
(Tělo)

Předmět: prvouka
Slovní zásoba: modální sloveso can; části těla (eyes, nose, mouth, ears, hands, legs), slovesa smell, write, walk, jump, run, see, hear, talk
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: tabule, křída

  • Na tabuli nakreslíme lidskou postavu a společně pojmenujeme základní části těla (předpokládáme, že to děti již znají z předchozích hodin) - eyes, nose, mouth, ears, hands, legs. Tyto části těla jsou vybrány záměrně, protože se budeme žáků ptát, co naše tělo dokáže: "What can our bodies do?"
  • Zeptáme se třídy: "What can our bodies do?" Například ukážeme na nos. Můžeme použít obrázek postavy na tabuli nebo přímo na sobě a zeptáme se: "What can our nose do?" a předvádíme čichání. Povzbuzujeme žáky, aby odpověděli. Když odpovídají v rodném jazyce, nevadí, reagujeme takto: "Well done, our nose can smell." Při tom dáváme důraz na slovíčko smell a žáci předvádějí, jak čichají.
  • Pak vyzveme žáky, aby říkali slovo smell s námi: "Say with me. Smell."
  • Ptáme se na další část těla, například ruce: "What can our hands do?" Opět ukážeme ruce a předvádíme činnost, ke které používáme ruce (psaní, kreslení aj.). Žáci odpovídají a učitel/ka reaguje: "Well done, our hands can write." Přitom dáváme důraz na slovíčko write.
  • Vyzveme děti, aby říkaly s námi a předstírali, že píší: "Say with me. Write."
  • Tímto způsobem pokračujeme i u ostatních částí těla, která jsme si na začátku pojmenovali.

Classroom language:

What can our bodies do? Co naše těla umějí?
What can our (nose) do? Co umí náš (nos)?
Say with me. Říkejte se mnou.

Návrat do:
Tělo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close