Můj pokoj
(Doma)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: výtvarná výchova
Slovní zásoba: window, bed, table, chair, clock, bookcase; numbers 1-6
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: pastelky, papíry, hrací kostky, tabule, křída

 • Na tabuli napíšeme číslice 1-6 reprezentující jednotlivé plochy hrací kostky.
 • Vedle každé číslice jednoduše nakreslíme vybavení pokoje, které potom žáci použijí pro obrázek vlastního pokoje, např.:

  1 window
  2 bed
  3 table
  4 chair
  5 clock
  6 bookcase

 • Žákům rozdáme čisté papíry, které představují prázdný pokoj. Žáci do něj budou zakreslovat jednotlivé kusy nábytku či doplňků.
 • Děti se střídají v hodu kostkou a podle padlého čísla zjistí, co nakreslí do svého plánku, tj. pokud jim padne 5, nakreslí hodiny; pokud znovu padne 5, nakreslí další hodiny, takže mohou mít pokoj s různým počtem věcí.
 • Jakmile mají v pokoji alespoň jednu z každé věci, aktivita skončí.

Classroom language:

We are going to draw a room. Nakreslíme si pokoj.
Roll the dice. Hoďte kostkou.
If you get 5, draw a clock. Pokud vám padne 5, nakreslete hodiny.
When you have got everything in your room, stop. Když máte ve svém pokoji už všechno, ukončete hru.

Doplňková aktivita:

Chceme-li aktivitu rozšířit a žáci jsou na dobré jazykové úrovni, požádáme je, aby pokoj popsali (kolik mají hodin, postelí, židlí, stolů…a v jaké části pokoje). Používají přitom vazbu there is/there are a předložky místa (near, by, on, in aj.). Do svého pokoje mohou dokreslit další nábytek a doplňky a pojmenovat je.


Návrat do:
Doma


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close