FLASHCARD TWISTER
(Školní potřeby a vybavení třídy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Časový nárok: 5 minut
Pomůcky: obrázkové karty

  • Děti se posadí do kruhu a doprostřed rozložíme obrázkové karty do čtverce.
  • Vybereme jednoho žáka a ten bude „IT“; jako ve hře Twister (pozn.: zábavná společenská hra spojená s pohybem).
  • Řekneme mu, aby položil ruku na jednu kartu, nohu zase na jinou kartu atd., dokud se všechny čtyři končetiny nebudou dotýkat každá jedné karty.
  • Dítě musí v dané pozici vydržet, dokud ostatní nenapočítají do 5.
  • Vyměníme hráče a celý postup opakujeme.

Classroom language:

Put your left hand on the pencil. Polož levou ruku na tužku.
Put your right hand on the ruler. Polož pravou ruku na pravítko.
Put your left/right foot on… Polož levou/pravou nohu na…
Count to 5. Počítejte do pěti.

Varianta:

Mohou hrát dva hráči najednou. Necháme děti, aby samy určily, kam má hráč položit své končetiny.

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Školní potřeby a vybavení třídy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close