DOMINOES
(Matematika)

Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: stolní hra domino (pro každou skupinu hráčů 1 sada)

  • Děti vytvoří dvojice. Hráči sedící naproti sobě hrají společně proti druhé dvojici.
  • Všechny kameny se rozloží na lavici lícem dolů a důkladně zamíchají.
  • Každý hráč si vylosuje počet kamenů stanovený učitelem. Vylosované kameny si hráč postaví tak, aby na ně ostatní neviděli.
  • Začínající dvojici určí učitel/ka (kámen s nejvyšším počtem teček). Hráč vybere jeden ze svých kamenů a položí ho doprostřed lavice.
  • Hráč, který je na tahu, vybere ze svých kamenů takový, který má alespoň na jedné straně stejný počet ok, jako jeden konec řady kostek vyložených na stole. Tento kámen přiloží na konec řady tak, aby se strany se stejným počtem ok dotýkaly.
  • Kámen lze přiložit pouze na jeden či druhý konec řady. Větvení uprostřed řady není dovoleno.
  • Hráč, který nemá kámen, který je možné přiložit k řadě, řekne dál (next). Nesmí se vzdát tahu, pokud táhnout může.
  • Partie končí, když jeden hráč přiloží k řadě svůj poslední kámen. Všem ostatním dvojicím se sečte hodnota kamenů nebo pouze počet kamenů, které jim zbývají v ruce. Partii vyhrála dvojice, jejíž součet je nejnižší.
  • Partie rovněž končí v případě, že ani jeden hráč nemůže pokračovat.

Varianta:

Můžeme použít i obrázkové domino. Na konci hry děti obrázky pojmenují. Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Matematika


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close