SAY HELLO BINGO
(Pozdravy a představení)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Časový nárok: 10-15 minut
Pomůcky: nastříhané kartičky z pracovního listu

  • Rozstříháme pracovní list na mini obrázkové karty a vložíme je do sáčku.
  • Rozdělíme děti do skupin a každé skupině dáme Bingo kartu s 2 x 3 čtverečky, ve kterých jsou nakreslené stejné postavy jako ty, které máme v sáčku.
  • Vytáhneme ze sáčku první obrázkovou kartu a řekneme: „Hello“ stylem postavy na obrázku. Ukážeme dětem, že pokud mají na své Bingo kartě danou postavu, musí ji vyškrtnout.
  • Vybereme jednoho žáka, aby ze sáčku vytáhnul další kartu. Povzbudíme žáka, aby vyslovil: „Hello“ jako postava na jeho kartě.
  • Řekneme dětem, aby vyškrtly další Bingo čtvereček, pokud je shodný obrázek na jejich kartě a postup opakujeme.
  • Vyhrává první skupina, která na své Bingo kartě vyškrtá všechny obrázky.

Classroom language:

Come here please, and take one picture. Pojď sem prosím a vytáhni jeden obrázek.
Say Hello like a (character). Řekni Hello jako (postava).
Cross out the correct picture. Přeškrtni správný obrázek.
Say ’Bingo’ when you’ve finished and put your hand up. Když přeškrtnete všechny obrázky na své kartě řekněte Bingo a zvedněte ruce.

Návrat do:
Pozdravy a představení


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close