DICE PONTOON
(Matematika)

Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: hrací kostky

 • Každý má svou hrací kostku (učitel/ka i žáci).
 • Na tabuli napíšeme libovolnou číslici, např. 17 (záleží, do kolika už žáci umějí počítat), která tvoří limit pro součet čísel padlých na kostce.
 • Vysvětlíme žákům, jak budeme házet kostkou - házíme kostkou tak dlouho, dokud nedosáhneme počtu 17. Musíme se vždy rozhodnout, zda uskutečnit následující hod, abychom 17 nepřesáhli.
 • Hodíme kostkou a padlé číslo si pokaždé zapíšeme (učitel/ka na tabuli, žáci na papír). Padlá čísla sčítáme. První, kdo dosáhne součtu 17, vykřikne číslo a vyhrává (nebo ten, který je součtu 17 nejblíže). Kdo 17 již překročil, ze hry vypadává.
 • Příklad:
  • 1. hod - padla 3
  • 2. hod - padla 1, tedy 3 + 1 = 4
  • 3. hod - padla 5, tedy 5 + 4 = 9
  • 4. hod - padla 2, tedy 2 + 9 = 11 (ještě můžeme házet)
  • 5. hod - padla 6, tedy 6 + 11 = 17 (výborně!)

Classroom language:

Let’s roll the dice. Hoďme kostkou.
Let’s write down the number Each time, please. Pokaždé si zapišme číslo, prosím.
Let’s add these numbers. Sečtěme tato čísla.
Stall I roll the dice once more? Mám ještě jednou hodit kostkou?
Ok, let’s try/risk. Ok, zkusme to/riskujme.
Oh, it’s too many. To je moc.
Stop playing, please. Přestaň hrát, prosím.

Doplňková aktivita:

Na závěr necháme žáky spočítat, o kolik se minuli se součtem 17: "How many more or less have you rolled?"


Návrat do:
Matematika


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close