MY NAME’S STEVE (DVD)
(Pozdravy a představení)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Jazykové struktury: Hello; What’s your name? - My name is/I’m (name); How are you? - I’m fine/ok. Thank you.
Časový nárok: 15-20 minut

 • Poprvé shlédneme celý klip bez pauz.
 • Podruhé děláme pauzy. 1. pauza – zastavíme DVD v momentě, kdy jsou představeni první dva Stevové, a než přijde třetí. Zeptáme se dětí: „Who is coming? What’s his name?“ Pustíme DVD. Děti si zkontrolují, zda odpověděly správně. Jejich správné odpovědi pochválíme: „Well done.“
  2. pauza – když se objeví třetí Steve a všichni se opět představují. Spočítáme, kolik je v klipu Stevů: „How many Steves can you see? One, two or three?“ (ukážeme na prstech).
  3. pauza – přítomní tři Stevové se ptají: „Who’s coming and what is he called?“ Znovu necháme děti tipovat: „Who is coming? What’s his name?“
  4. pauza – když se objeví čtvrtá postava a představí se. Zeptáme se dětí, jak se jmenuje: „Who is this? What’s his name? Is his name Steve?“ Zdůrazníme, že teď jsou tam 3 lidé, kteří se jmenují Steve a jeden Simon – tváříme se zmateně.
  5. pauza – Simon se změní na Steva. Zareagujeme a necháme děti dokončit větu: „Oh, it’s not Simon. It’s…“
 • Znovu pustíme DVD a povzbuzujeme děti, aby počítaly. Společně odpovíme na Stevovu otázku. Počítáme od 1 do 4.
 • Po skončení klipu Stevovi zamáváme a řekneme: „Bye-bye.“
 • S pokročilejšími žáky se zaměříme na otázku a odpověď How are you? Fine, thank you. Zastavíme DVD a rozdělíme třídu na Stevy a Simony. Drilujeme otázku How are you? se Stevy a potom odpověď Fine, thank you se Simony. Nakonec dáme otázku a odpověď dohromady tak, že Simonové okamžitě odpoví na otázku Stevenů. Po chvilce skupiny vyměníme.

Classroom language:

Who is coming? Kdo přichází?
What’s his name? Jak se jmenuje?
How many Steves can you see? One, two…? Kolik vidíte Stevů? Jednoho, dva…?
Who is this? What’s his name? Is his name Steve? Kdo je to? Jak se jmenuje? Je to Steve?
Oh, it’s not Simon. It’s… Ó, to není Simon. To je…
Let’s wave bye-bye to Steve. Rozlučme se se Stevem.
Say with Steve. Opakujte po Stevovi.
How are you? Jak se máš?
Fine, thank you. Dobře, děkuji.

Návrat do:
Pozdravy a představení


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close