COLOURS & SHAPES
(Matematika)

Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova
Slovní zásoba: circle, rectangle, square, triangle; colours
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: geometrické tvary vystřižené z papíru, pastelky

  • Dětem rozdáme geometrické tvary vystřižené z bílého papíru (tvary si můžeme s dětmi vystříhat o pracovních činnostech). Ujistíme se, že každé dítě má celou sadu.
  • Děti si tvary vybarví podle instrukcí učitele, např.: „Colour the circle yellow, please.“
  • Když jsou děti hotové, požádáme je, aby nám tvary ukázaly: „Show me a yellow circle, show me a blue square“ apod. Pokud budou děti potřebovat pomoc, ukazujeme naše barevné tvary zároveň s nimi. Děti skupinově říkají: „It’s a yellow circle.“

Classroom language:

Učitel/ka:

Colour the circle yellow. Vybarvěte kruh žlutě.
Colour the triangle red. Vybarvěte trojúhelník červeně.
Colour the square blue. Vybarvěte čtverec modře.
Colour the rectangle green. Vybarvěte obdélník zeleně.
Show me a (yellow) (circle). Ukažte mi (žlutý) (kruh).

Žáci:

It’s a yellow circle. To je žlutý kruh.
It’s a red triangle. To je červený trojúhelník.
It’s a blue square. To je modrý čtverec.
It’s a green rectangle. To je zelený obdélník.

Doplňková aktivita:

Rozdáme dětem bílé papíry a požádáme je, aby z barevných tvarů sestavily na papíře obrázky. Když jsou obrázky hotové, přilepíme je a vystavíme.


Návrat do:
Matematika


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close