CLASSROOM SURVEY
(Matematika)

Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, prvouka
Slovní zásoba: teacher, children, door, window, desk, chair, book, picture
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: tabule, křída/fix

  • Požádáme žáky, aby nám nadiktovali čísla např. od 1 do 5: „Please count from 1 to 5“. Čísla píšeme na tabuli.
  • Řekneme žákům, aby se rozhlédli po třídě: „Look around the classroom“ a ptáme se, čeho je zde pouze po jednom: „What is there only one of in the classroom?“ Děti volají např.: „One teacher“ nebo celou větou (záleží, zda chceme procvičit strukturu THERE IS/ARE): „There is one teacher in the classroom.“
  • Ptáme se dál: „What are there two/three etc. of in the classroom?“ A děti opět odpovídají: „Two doors. Three windows./There are two doors in the classroom/three windows in the classroom.“

Classroom language:

Učitel/ka:

Please count from 1 to 5. Prosím počítejte od 1 do 5.
Look around the classroom. Rozhlédněte se po třídě.
What is there only one in the classroom? Čeho je ve třídě 1 kus?
What are there two/three etc. of in the classroom? Čeho jsou ve třídě 2 kusy?

Žáci:

There is one teacher in the classroom. Ve třídě je 1 učitel.
There are two doors in the classroom/three windows in the classroom. Ve třídě jsou dvoje dveře/3 okna.

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby. Po třídě můžeme rozmístit reálné předměty nebo obrázkové karty.


Návrat do:
Matematika


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close