BLIND COUNT
(Matematika)

Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: one, two, three, four, five
Časový nárok: 10-15 minut
Pomůcky: krabička/plechovka/sklenice apod., kuličky/kamínky/knoflíky aj.

  • Ukážeme dětem krabičku a pytlík s kuličkami. Necháme děti poslouchat zvuk kuličky padající do krabice.
  • Požádáme děti, aby zavřely oči: „Close your eyes, please." Potom do nádoby vhazujeme kuličky jednu po druhé - bum, bum, …
  • Přestaneme vhazovat kuličky a požádáme děti, aby otevřely oči: „Open your eyes, please.“ Zeptáme se: „How many marbles are there in the box?“ Povzbuzujeme děti, aby odpovídaly.
  • Správnou odpověď ihned zkontrolujeme tak, že kuličky vysypeme a společně je spočítáme, abychom zjistili, kolik žáků odpovědělo správně.

Classroom language:

Close / open your eyes, please. Zavřete/Otevřete oči, prosím.
How many marbles are there in the box? Kolik je v krabičce kuliček?
1,2,3,4, or 5 1,2,3,4, nebo 5

Varianta:

Kuličky můžeme do krabičky vhazovat různou rychlostí. Do krabičky lze také vhazovat více různých předmětů (např. kuličky a kamínky) Děti musí nejen počítat, ale i rozlišovat předměty podle zvuků. Řekneme: „Only count the marbles please, not the buttons.“


Návrat do:
Matematika


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close